EKIPA

Janez Cimerman

Fakulteta za elektrotehniko

Iza Burnik

Fakulteta za elektrotehniko

Tim Kambič

Fakulteta za elektrotehniko

Žiga Brinšek

Fakulteta za elektrotehniko

Gal Pavlin

Fakulteta za Elektrotehniko

Pavel Remic-Weiss

Fakulteta za Elektrotehniko

Andrej Šenk

FH Joanneum

Martin Turk

Fakulteta za Računalništvo in Informatiko

Martin Debevc

Fakulteta za Elektrotehniko

Vida Katarina VIdovič

Fakulteta za arhitekturo

Matej Avšič

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo